Σάββατο , 15 Ιουνίου 2024

ΥΠΕΣ: Εντάξεις πράξεων ύψους 11,6 εκατ. ευρώ για το «ΦιλόΔημος II»

Την ένταξη των κάτωθι πράξεων δήμων συνολικού ποσού ύψους 11.653.229,30 ευρώ ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, στο πλαίσιο των προσκλήσεων των προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ» του ΥΠΕΣ, βάσει της απόφασης 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018).

Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:

Για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, η Πράξη που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχει ως εξής:

Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού οι Πράξεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι δικαιούχοι δήμοι για τη χρηματοδότηση των ως άνω πράξεων, θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.

Δείτε ακόμα

Υποχρεωτική συνεπιμέλεια, η ανακοίνωση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Αγίου Δημητρίου

Η κυβέρνηση προωθεί μια σημαντική ανατροπή στο οικογενειακό δίκαιο, προβάλλοντας ως αιτιολογική βάση μεταξύ άλλων …