Τετάρτη , 24 Ιουλίου 2024

Αυτό είναι το νέο έντυπο Ε1 της εφορίας

Ατομικά εκκαθαριστικά για όλους τους παντρεμένους ανεξάρτητα από το αν θα υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση ή αν θα ασκήσουν το δικαίωμά τους για υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων θα εκδώσει φέτος η εφορία. Αυτό προκύπτει από το κείμενο της απόφασης που δημοσιεύτηκε πριν από λίγο στο ΦΕΚ και καθορίζει το περιεχόμενο του εντύπου Ε1 το οποίο και θα υποβληθεί από όλα τα φυσικά πρόσωπα δηλαδή περισσότερους από 6,2 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει: «Σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των συζύγων υποβάλλονται ως κοινές με βάση τα οριζόμενα στην περ. α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν.4172/2013, δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους. Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά. Oι σύζυγοι ωστόσο δύνανται να υποβάλουν χωριστή δήλωση, κατά τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, με την διαδικασία που περιγράφεται στην Α. 1017/2019 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (Β’ 63). Οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ με τις παραπάνω μεταβολές».

Μετά και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης, ανοίγει ο δρόμος για το έγκαιρο άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ο στόχος είναι η πλατφόρμα να τεθεί σε λειτουργία στις 21 Μαρτίου.

Δείτε το νέο Ε1 εδώ

Δείτε ακόμα

ΕΕ: Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στο χρέος – Στα 356 δισ. ευρώ στο α’ τρίμηνο

Στην πρώτη θέση ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά στο ποσοστό …