Σάββατο , 15 Ιουνίου 2024

“Βρέχει” πρόστιμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αλίμου που συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 18 Ιουλίου

“Βροχή” θα πέσουν τα πρόστιμα στη συνεδρίαση της Τετάρτης, σε επιχειρηματίες της περιοχής  που τόλμησαν να διαφημίσουν παράνομα τις επιχειρήσεις τους.

Ο αδέκαστος Δήμαρχος Κονδύλης, προσπαθώντας να επιβάλλει την τάξη στην πόλη του, έχει αποφασίσει να πάρει”κεφάλια” από αυτούς που  τολμούν να παραβιάζουν τους κανονισμούς. Ωστόσο ,και όπως όλα δείχνουν, αυτό το κάνει κατ’ επιλογήν, αφού υπάρχουν επιχειρήσεις στον Άλιμο, που λειτουργούν παράνομα και φυσικά με την ανοχή του Δημάρχου.

Μια από αυτές είναι και η καντίνα που βρίσκεται παράνομα εντός του cinealimos και ενώ η δημοτική αρχή το γνωρίζει, σιωπά.

Το θέμα το ανέδειξε πρώτο το alimsvoice.gr και έγινε vairal στον κυβερνοχώρο μέσα σε  λίγα λέπτά.

Πατήστε (εδώ) και δείτε το αποκλειστικό ρεπορτάζ με την καραμπινάτη παρανομία

Δείτε τα θέματα της 12ης συνεδρίασης του Δ.Σ

Προσκαλείσθε στην 12η δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (οδός Φαν Βάικ & Λεωφ. Ποσειδώνος) – Αίθουσα Βασίλη Κατσή, την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο
ΘΕΜΑ
Υπόδειξη Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του «Φορέα Διαχείρισης
Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά» (ΝΠΙΔ).
2ο ΘΕΜΑ Αποδοχή και κατανομή ποσών από τους Κ.Α.Π. Ιουλίου 2018.
3ο
ΘΕΜΑ Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Β΄ τριμήνου οικον. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Π.Σ.Α. ως προς τα
αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (σχετική απόφαση 115/2018 Δ.Σ. των Δ.Π.Σ.Α.).
4ο ΘΕΜΑ 6η
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018 (σχετ. απόφ. Ε.Ε).
5ο ΘΕΜΑ 6η
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλίμου έτους 2018 (σχετ. απόφ. Ο.Ε.).
6ο
ΘΕΜΑ
Αντικατάσταση εκπροσώπου στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης προγραμματικής
σύμβασης μεταξύ Δήμου Αλίμου και Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ» και ορισμός υπαλλήλου που θα εκτελεί χρέη
γραμματειακής υποστήριξης.
7ο
ΘΕΜΑ
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Ανακατασκευή
και Διάνοιξη Οδών».
8ο
ΘΕΜΑ
Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «Αναθεώρηση Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου Γ.Π.Σ. Δήμου Αλίμου»
9ο
ΘΕΜΑ
Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)
– Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».
10ο
ΘΕΜΑ
Υποβολή αιτήματος προς το ΑΣΕΠ περί αναπλήρωσης – αντικατάστασης υποψηφίων πέντε (5)
θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ της Προκήρυξης 1/264Μ/2007 λόγω
σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης.
11ο ΘΕΜΑ Εκκαθάριση άχρηστου υλικού.
12ο ΘΕΜΑ Αποδοχή αίτησης σπουδαστή ΙΕΚ για πρακτική άσκηση.
13ο
ΘΕΜΑ
Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού επενδυτικού δανείου από το ΤΠΔ από πόρους
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και από πόρους του ΤΠΔ.
14ο
ΘΕΜΑ
Διάθεση θέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος πρακτικής άσκησης των μαθητών ΕΠΑΣ
Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το έτος 2018-2019.
15ο ΘΕΜΑ Εκ περιτροπής στάθμευση επί της οδού Ελ. Ανθρώπου (σχετική απόφαση ΕΠΖ).
16ο
ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την παράνομη
τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
17ο
ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΟΡΑΣΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για
την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
18ο
ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΟΡΑΣΗ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για
την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
19ο
ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΜΕΘΕΞΙΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για την
παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
20ο
ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΛΥΚΟΦΩΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την
παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
21ο
ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίμου στον κ. ΠΙΛΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ με διακριτικό τίτλο «Pilatis
Travel» για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
22ο
ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ε.Π.Ε. για την παράνομη
τοποθέτηση διαφημιστικών αφισών του Ν. 2946/2001.
23ο
ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ‘ΙΒΑΝΟΦ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’ με τον διακριτικό τίτλο
ΘΕΣΜΟΣ ΜΟΝ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
24ο
ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών πανό του Ν. 2946/2001.
25ο
ΘΕΜΑ
Επιβολή προστίμου στην εταιρεία ‘ROMINA.E.’ για την παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικών
πανό του Ν. 2946/2001.
26ο ΘΕΜΑ Επιχορήγηση ερασιτεχνικού Συλλόγου Αλιέων «Το μικρό λιμανάκι».
27ο ΘΕΜΑ Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.
28ο ΘΕΜΑ Ανανέωση άδειας αποκλειστικής θέσεων στάθμευσης λόγω αναπηρίας.
29ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός ξερού πεύκου στη συμβολή των οδών Μεσολογγίου και Ηροδότου.
30ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη μέρους ενός (1) πεύκου επί της οδού Καρυατίδων 71.
31ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη ενός (1) δένδρου ευκαλύπτου επί της Λεωφ. Καλαμακίου 106.
32ο ΘΕΜΑ Κοπή ή μη τριών (3) δένδρων βραχυχίτωνα στην οδό Καρκαβίτσα 5-7.
33ο
ΘΕΜΑ
Έγκριση διενέργειας, δαπάνης και δέσμευση πίστωσης για την διοργάνωση μουσικής
παράστασης με θέμα “ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΣ ΠΑΡΤΥ!”.
34ο
ΘΕΜΑ
Παράταση μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Δωδεκανήσου 63 που εξυπηρετεί ανάγκες του
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
35ο
ΘΕΜΑ
Παραχώρηση κτιρίoυ ιδιοκτησίας του Δήμου Αλίμου στο ΝΠΔΔ Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Αλίμου προς χρήση για δέκα (10) επιπλέον έτη άνευ μισθώματος.

Δείτε ακόμα

Δωρεάν Τεστ Παπανικολάου στο Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης

Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου – Η εξέταση γίνεται μόνο μετά από προγραμματισμένο ραντεβού – Για πληροφορίες …